Jeg har en Master of Science i Gestalt Psychotherapy fra Middlesex University i London. Tittel på min MSc dissertation er ”Being Present. Awareness and Mindfulness in Gestalt Couple Work”. Videre har jeg ”Certificate in Couples Work” fra Metanoia Institute og Norsk Gestaltinstitutt Høyskole.

Jeg startet fulltids praksis som gestaltterapeut i 1998 etter avsluttet grunnutdannelse ved Norsk Gestaltinstitutt. Jeg har utdannelse i og langvarig trening med meditasjon, yoga og mindfulness praksis.

I bunnen har jeg øk/adm høyskole og er utdannet biopat. Jeg praktiserte i mange år som biopat med fokus på kostens påvirkning på psyke så vel som på kropp.

Jeg er medlem av NGF (Norsk Gestaltterapeut Forening) og er forpliktet til å følge foreningens etiske retningslinjer. Jeg har taushetsplikt og mottar faglig veiledning på regelmessig basis.