”Change occurs when one becomes what he is, not when he tries to become what he is not.”
Arnold Beisser
Gestaltterapi er en erfaringsbasert retning innen humanistisk psykoterapi med røtter i gestaltpsykologien og eksistensialismen.

Vi jobber ut fra et autentisk jeg-du møte. Hele deg med tanker, følelser, kropp og sjel kan få komme fram med sitt uttrykk i terapirommet. Det er rom for livets kompleksitet.

Du er velkommen i individualterapi også med fokus på en vekst- og selvutviklingsprosess og vil da kanskje få kontakt med glemte eller uprøvde sider av deg selv.

Samtale er det bærende element i våre møter. Øvelser og bevisstgjørende spørsmål kan også tydeliggjøre det som ER og åpne for ny innsikt. Dersom det er ønskelig og relevant trekker jeg også inn mindfulness.