Christine Endsjoe, gestalt psykoterapeut MSc
Word cloud med stikkord knytter til min praksis
Du aner at livet kan være noe mer, mer enn hverdagens travle strev, mer enn tankekvern eller tomhet. Du har muligens lest mye om å være tilstede i øyeblikket, men trenger hjelp til å leve det ut i praksis. Kanskje drømmer du om mer kontakt med livets puls, flyt og lek - for din egen del eller sammen med din partner.

Jeg vet som erfaren gestalt psykoterapeut at endring paradoksalt nok skjer ved å gå inn i det som er - uten krav om endring. Gjennom langvarig meditasjonspraksis og mindfulness i hverdagen kjenner jeg til øyeblikkets magi og har kunnskap om det å være tilstede her-og-nå.

Et genuint jeg-du MØTE i terapirommet tydeliggjør det som er og noe nytt kan vokse fram. Min påstand er at ingenting levende er statisk og at du alltid har valgmuligheter innenfor livets gitte premisser.